20 jaar PAARDENSPIEGEL


een echte teamontmoeting

    

PORTFOLIO AUTOMOTIVE


meer rendement

  

ONS SCHOOLTEAM


vaardigheden van de 21e eeuw

  
  

INZETBAARHEID THUISZITTERS


snel naar ander werk

   

LEZING DE ONTMOETING


actueel en innovatief

  

PRACTITIONER 2017


toekomstdenken voor managers en coaches