Het vak van Verkoper Automotive is veranderd. Sommige verkopers zitten nog steeds te wachten op de klant die steeds minder binnenkomt; de showroom is de computer geworden. Proactieve Verkoop doet automatisch zijn intrede.

In de Aftersales is de keuze gemaakt om dit apart in te richten met het KCC. Deze beweging wordt niet gemaakt in de Sales waardoor de Verkoperfunctie naast de bestaande rol van Showroom Verkoop is uitgebreid met de nieuwe rol van Proactieve Verkoop.

De praktijk van nu is echter dat er tussen twee afspraken door “even wordt gebeld” naar een aantal telefoonnummers om te zien of er een Afspraak te maken is. Sommigen maken een video opname van de betreffende auto en van zichzelf en bellen na. Er is geen sprake van professionaliteit en het rendement is tte laag.

In Amerika is Proactieve Verkoop een uitdaging , een kans en met name een vak dat veelal wordt uitgevoerd door vrouwelijke verkopers.

Kenmerkend voor Showroom Verkoop is mensgericht, veelzijdigheid, trots en uren (aankoopimpulsen, gezellige sfeer, kostuum, mensgerichtheid, kopje koffie, vervolggesprek, etc.) met als resultaat een Deal en soms een No Deal met argumenten vanuit een ontwikkelde GUN factor. Kenmerkend voor Proactieve Verkoop is contactgericht, eenzaamheid, kwetsbaarheid en minuten (alleen, niet storen, spijkerbroek, concentratie, het momentum ) met als resultaat een Afspraak of geen Afspraak zonder argumenten vanuit de eerste indruk.

Het proces en het gevoel zijn totaal verschillend. Het instrumentarium wordt vaak  niet aangereikt, waardoor vele verkopers Proactieve Verkoop zien als een verplichting, een “noodzakelijk kwaad” en niet bij hun Vak passen.